הבית ברחוב האורגים 24-26 בת ים

רחוב האורגים

 פרויקט האורגים 24-26 חזית מזרחית

סטטוס: בהליכי רישוי.
בפרויקט האורגים 24-26 בת ים יהיו 56 יחידות דיור בנות 3 ו4 חדרים.

 

האורגים אלי דן יזמות ובנייה

פרויקט האורגים 24-26 חזית מערבית