הבית ברחוב ברקאי 16-18 רמת גן

הבית ברחוב ברקאי חדש

 פרויקט ברקאי 16-18

 

הבית ברחוב ברקאי 16-18 רמת גן.
סטטוס: בהליכי רישוי
בפרוייקט יהיו 55 יחידות דיור דירות בנות 3, 4, 5 חדרים.