הבית ברחוב תרצה 3א’ רמת גן

הבית ברחוב תרצה פרוייט מגורים

הבית רחוב תרצה 3א’ רמת גן

 

סטטוס: בהליכי רישוי.
בבית ברחוב תרצה 3א’ ברמת גן יהיו 21 יחידות דיור בנות 3 ו4 חדרים.